Kadırga'da Tarih

Kumkapı ile Ahırkapı arasında kalan küçük bir semt olan Kadırga, ismini limana bağlı Osmanlı kadırgalarından almış. Ahırkapı ile birlikte Kadırga, 19. yüzyıl. sonlarına kadar cambazların ve tüluatçıların kendini gösterdiği bir eğlence merkezi. Şimdinin Ahırkapı şenlikleri de bu geleneği sürdürüyor. Liman Cidden üzerindeki Ayia Kiryaki ve Panayia Elpida Kiliseleri 19. yy eseri. Kadırga Parkının henen karşısında tarihi Kadırga Hamamı vardır.

Kadırga, İstanbul ilinin Fatih ilçesinde bulunan eskiden kadırgaların barındığı büyük bir liman olan Kadırga Meydanı'nı da içinde bulunduran bir semtir. Günümüzde asırlık ağaçların bulunduğu sakin bir semt olan Kadırga'da, Bizans'ın en eski limanı olan Kadırga Limanı, tarih boyunca Portus Novuz (Yeni Liman), İustinus Limanı ve Sophia Limanı adları ile de anılmıştır. İlk isim, limanı yaptıran İmparator İustinus'a (361-578) izafeten verilmiştir.

2. İustinus devrinde (565-578) imparatoriçe Sophia tarafından tamir ve eklentilerinden dolayı limana imparatoriçenin adı verilmiştir. Sophia Limanı, Ayasofya ve Atmeydanı'ndan denize inen yolun üstünde ve imparator sarayının (Bukeleon) da yakınında olduğundan, Bizans'ın en önemli merkezlerinden biriydi. Burada,
bulunan heykel ve eserlerden başka, tacirler için de "Sigma" adı verilen bir toplanma alanı vardı. Latin istilasından önce İstanbul'u ziyaret eden Novgorod başpiskoposu Antuan, Kadırga Limanı'nı şu suretle tasvir etmiştir: "İpodrom'dan Condoscopum'a giderken, parmaklıklı muazzam demir kapıya rastlanır. Deniz bu ızgaradan geçerek şehrin içlerine doğru gider. Fırtına olan zamanlarda 2-3 yüz kürekli 300 kadar gemi bulunurdu."

Kadırga Limanı, Bizans İmparatorluğu'nun sonuna kadar kullanılmış, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinden sonra da, bir zaman, küçük gemilere iskele olmuştur. 1550 senesine doğru İstanbul'a gelen Gyllius'un ifadesine göre liman, duvarlarla çevrilmişti. ama orada hala su birikintisi vardı ve civar evlerin kadınları çamaşırlarını ve giyeceklerini burada yıkarlardı. Kadırga Meydanı, bugün, civar halkın bir mesire ve mahalle çocuklarının bir oyun yeridir. Burada bulunan dört köşesi olan çeşme, III. Ahmet'in kızı Esma Sultan (1724-1787) tarafından yaptırılmıştır. Çeşmenin iki cephesinde bulunan manzum kitabelere göre, inşa tarihi üç Şaban 1193 (5 Ağustos 1779) olup; bu kitabelerde Esma Sultan'ın eşi sadrazam Muhsinzade Mehmed Paşa'dan (o sırada vefat etmiş bulunuyordu) bahsedilmektedir. Kitabelerin nazımı Tevfik Efendi, hattatı da Mehmed Şevki Efendi'dir. Çeşmenin merdivenlerle çıkılan üst kısmı namazgâhtır.ve bugün ise kadırga parkının sembolüdür.

 

fatih belediyesi
şehsuvarbey mahalle muhtarlığı
kadırga spor klübü
kumkapı derneği
beyazıt tog
kadırga teknik ve endüstri meslek mlisesi
siverek derneği
kadırga ilköğretim
seçkin öğrenci yurdu